Kategorier
Solceller

Solceller för företag – dra nytta av solenergin

Genom att låta installera solceller kan företag dra nytta av solenergin i sin verksamhet och samtidigt minska kostnader för energi och påverkan av miljön.

Det är ingen dans på rosor precis, att driva ett företag. Särskilt tillverkande företag har ofta stora kostnader för lokaler, råvarumaterial och energi för beredning och förädling av dessa. Vinstmarginalen är ofta ganska liten. Som företagare måste man därför titta på flera olika sätt att minimera kostnader och öka vinsten.

Att skaffa solceller till företaget är ett bra sätt att hålla kostnaderna för energi nere, samtidigt som företagets klimatpåverkan minskar. Genom att installera solcellspaneler på taket kan ju företag generera sin egen el. Därmed minskar behovet av att köpa in energi från elbolag. I bästa fall kan solcellerna till och med ge ett överskott av el, som kan säljas på elmarknaden och ge ett positivt bidrag till företagets ekonomi.

Sätt solceller på företagens annars outnyttjade tak


Solceller kan alltså vara ett sätt att förse företag med en oberoende och hållbar energikälla. Det gäller särskilt för större städer, där det annars kan vara svårt att hitta lämpliga ytor för storskalig solenergiproduktion. Att då istället utnyttja företagens tak, som vanligen annars är helt oanvända ytor, är då en riktigt smart lösning.


Solceller är som sagt extra fördelaktigt för tillverkande företag som har stort energibehov. Men de kan även användas i alla möjliga andra typer av företagsverksamheter, från små butiker och restauranger till stora varuhus och kontorsbyggnader. Solceller kan även bidra till en positiv företagsimage genom att företaget visar upp en hållbarhetsprofil och ett engagemang för att minska sin klimatpåverkan. Det är en faktor som inte bör underskattas.

Solceller för företag betalar sig på sikt


Det kan förstås innebära en kostsam investering, att installera så mycket solceller som behövs för att täcka företagets elbehov. Men företag kan ofta dra fördel av olika stödsystem och subventioner för inköp och installation, vilket gör investeringen lönsam på lång sikt. 

När ni överväger att investera i solceller för ert företag är det viktigt att förstå både de initiala kostnaderna och den långsiktiga avkastningen. I följande två avsnitt tar vi upp poster för kostnader och intäkter som ni bör beakta och räkna på inför investeringen.

Kostnader för företag som installerar solceller

Följande poster hamnar på utgiftssidan:

  • Anskaffningskostnader, vilka inkluderar priset för solcellspanelerna och nödvändiga tillbehör.
  • Installationskostnader, som kan variera beroende på komplexiteten av installationen.
  • Kostnader som tillkommer för att få nödvändiga tillstånd från de lokala myndigheterna.
  • Kostnader för att anlita en expert för att utvärdera takets lämplighet och att utforma systemet.
  • Årliga kostnader för att underhålla systemet.
  • Eventuella försäkringar för solcellssystemet.

Företag med solceller gör också intäkter

På plussidan kan man räkna med dessa poster:

  • Minskade energikostnader tack vare den mängd energi som systemet kommer att generera.
  • Statliga eller kommunala skatteförmåner och subventioner kan finnas som stöd för investeringen.
  • Om systemet genererar mer energi än vad ni använder kan ni i vissa fall sälja överskottet.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer är det enklare att bedöma om investeringen i solceller kommer att vara lönsam för företaget på sikt.