Kategorier
Städ

Trappstädning – för bättre trivsel

Många bostadsrättsföreningar ignorerar de positiva effekter som trappstädning kan föra med sig. Först och främst så ska man se det rent hygieniska – ju renare det är desto mindre chans har man också att råka ut för bakterier och andra otrevligheter som leder till sjukdomar. Där har vi en viktig del i trappstädning och nästa är nog så viktig även den – nämligen trivseln för de som bor där. Har man ett rent trapphus så blir stämningen i fatsigheten också betydligt bättre.

Alla som någon gång satt sin fot i en tvättstuga vet också vilka konflikter som kan komma ur gemensamma utrymmen och dålig skötsel av dessa. Trappstädning är alltså viktigt för att skapa en bättre stämning mellan de personer som bor i huset. Vidare då – finns det ytterligare någon anledning till att man ska ta ämnet trappstädning på ett större allvar?

Ja, och detta handlar om pengar och sparare kostnader. Det är nämligen så att ett rent och fräscht trapphus råkar ut för betydligt mindre skadegörelse än vad ett smutsigt sådant gör. Tankegången här är väldigt enkel att förstå – något som är rent och fint försöker man också bevara på det sättet medan något smutsigt inte spelar någon större roll om det blir förstört eller smutsigare. Vi uppmuntrar naturligtvis inte till skadegörelse av något slag utan konstaterar bara det faktum att ett rent trapphus i Stockholm har en större chans att klara sig från sådan än vad ett smutsigt dito i Stockholm har.

Kort sagt, trappstädning är något som man verkligen ska överväga och gärna utöka om man sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening och detta oavsett om denna ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Bättre hygien ger – het enkelt – en bättre trivsel och grannsämja. Vad är det då man ska förvänta sig och tänka på då det handlar om att välja en städfirma för sin trappstädning?

Det finns några saker som man ska ha i åtanke gällande valet och en av dessa handlar om rutin samt förmågan att följa ett schema. En trappstädning ska ske på utvalda och förutbestämda tider under veckan – gärna på förmiddagar – och detta för att inte störa de som bor i huset. Vidare så ska den också ske effektivt och här kommer rutinen in i bilden; en etablerad städfirma som har erfarenhet av liknande uppdrag inom trappstädning i exempelvis Stockholm gör – kort och gott – ett bättre jobb. Det som man ska kräva att det ingår i denna städning är följande:

  • Rengöring av golv
  • Torkning av lister, soplock och fönsterbräder
  • Dammtorkning av exempelvis armaturer
  • Rengöra element och anslagstavlor
  • Putsa fönstren på entrén
  • Rengöra eventuell hiss – noggrant!

Detta som ett litet axplock på det som man ska kunna kräva av en trappstädning. Naturligtvis så kan man komma med fler önskemål om man behöver det. Alla trapphus är unika och har olika krav gällande städning. De flesta städföretag är väldigt flexibla och måna om att vara kunden till lags.

Kategorier
Städ

Städbranschen växer i Stockholm

Städbranschen i stort har alltid varit som störst i Stockholm men är i dagsläget större än någonsin tidigare. En ökad befolkning är en av anledningarna till detta – i takt med att fler människor flyttar till en stad så växer också behovet av städning; hemstädning, kontorsstädning, städning av skolor, flyttstädning etc.

Den starkast bidragande orsaken handlar dock inte om att befolkningsmängden ökat utan handlar mer om en skattereduktion som staten införde för några år sedan. I och med att privatpersoner blev berättigade att dra av upp till 50% (om maximalt 50.000 kr/år) för arbetskostnaden för exempelvis hemstädning och därefter få tillbaka summa på sin deklaration gjorde fler villiga att öppna plånboken för denna tjänst och detta i sin tur gjorde att fler bolag etablerade sig på marknaden.

Detta alltså som en snabb och förenklad förklaring till varför städbranschen växt sig så stor i Stockholm under senare år. För kunderna är detta en väldigt stor fördel då denna konkurrens gjort att priserna pressats nedåt ganska rejält och att man i dagsläget alltså kan få tag på väldigt billig hemstädning även om man skulle bortse från rut-avdraget.

En relevant fråga i allt detta lyder här: är man beredda att betala för hemstädning i Stockholm även utan denna generösa skattereduktion?

Det man ska veta som bakgrund till denna fråga är att rut-avdraget varit en het potatis ända sedan den dagen det infördes; den partierna som står till vänster har nämligen pekat på att detta ytterligare skapar klyftor mellan fattiga och rika i och att det skapar ett klassamhälle som vi för länge sedan lämnat bakom oss.

Förklaringen från de borgerliga partierna har handlat om att rut-avdraget skapar jobb, att det får fler företag att starta och att det får in pengar i statskassan i form av skatt och om vi återknyter detta till frågan vi ovan ställde så hittar vi också – förmodligen – sanningen i det sistnämnda.

En person i Stockholm skulle förmodligen fortsätta betala för sin hemstädning – men detta skulle ske i brunt kuvert och helt utan att statens vetskap.

Vad kommer att ske med alla företag?

Det här ska naturligtvis ses som spekulationer och gäller inte alla personer i Stockholm som i dagsläget vant sig vid sin hemstädning. Det kommer naturligtvis även utan rut-avdrag att finnas folk som är villiga att betala för sig och även lämna en del av kakan till staten. Det oroväckande är dock att flertalet skulle se detta som en ren förlust – det vill säga; man skulle tycka att man betalar dubbla pengar och detta i kombination med den bekvämlighet man vant sig vid skulle förmodligen göra att svartjobben ökade.

För företagen skulle detsamma ske; istället för att som i dagsläget kunna erbjuda sina frikostiga priser med statens välsignelse så skulle man istället få ta ett steg tillbaka in i skuggorna och erbjuda dess priser svart och där de anställda därigenom per automatik tappade pensionsgrundande inkomst, försäkringar och andra viktiga saker. Återigen – detta är bara spekulationer och även det omvända kan ske. Hemstädning i Stockholm kan även i fortsättning – och med betald skatt – visa sig vara en attraktiv tjänst. Att frågan i sig är intressant, ja, det råder det verkligen inga tvivel om dock.