Kategorier
Juridik

Vårdnadstvist mellan vårdnadshavare som inte är ense

När samarbetet mellan två föräldrar inte fungerar kan man behöva genomgå en vårdnadstvist. Målet är att få ett fungerande samarbete som gynnar barnens omsorg.

Många är de föräldrar som vittnar om att få barn är något av det största som hänt i livet. Det är en ynnest att få följa ett litet pyre som tar sina första steg i livet. Att sedan hänga med i deras utveckling genom livet är storslaget. Även om man kan relatera till sin egen barndom så är det något annat med egna barn.

Man hade kanske drömmen om kärnfamilj på sitt eget sätt. Där föräldrarna följer barnet genom vardagens liv och leverne. Ibland går drömmarna i kras och man inser att man inte kan leva ihop. Statistiskt sett har man sett en del skillnader på vilka som går isär och hamnar i vårdnadstvist.

Vårdnadstvist med den andra vårdnadshavaren

En kategori av föräldrar som hamnar i vårdnadstvist är de som är yngre föräldrar. Yngre ger oftare upp ett förhållande för att de inte orkar kämpa eller inte har tid. Risken är att man kommer se mer av det i framtiden. Dagens Tiktok-generation har inte tålamod att vänta in och arbeta för saker. Det ska gå fort och rappt och snart är det ett nytt förhållande.

Plötsligt ska man bolla runt ett eller flera barn. Dessutom försöker man ge järnet i ett nytt förhållande. Som grädde på moset ska man samtidigt enas med vårdnadshavaren till barnen. Det är sällan ekvationen går ihop och man kan inte enas. Efter samarbetssamtal som gått åt skogen så blir nästa steg vårdnadstvist för att enas om barnens bästa.

Vårdnadstvist för barnens rättighet

En annan sak som påverkar om man hamnar i en vårdnadstvist kan bero på vilken etnicitet man har. I en del familjer med invandrarbakgrund finns det inte på kartan att man skiljer sig utan att kämpa. De försöker hitta alternativa lösningar genom förhandlingar och medling innan de hamnar i en vårdnadstvist.

Många som hamnar i vårdnadstvist tror att det är för att de ska få vårdnad och umgänge om barnen. Det som är viktigt är att det inte är föräldrarnas rättighet till barnen som avgör. Det är barnets rättighet att få umgås med sina föräldrar. Ibland kan det vara så att barnen inte bör eller ska umgås mer än ett kortare umgänge med ena föräldern.

Barnens bästa är fokus i en vårdnadstvist

Ju äldre barnen blir desto mer får de själva att säga till om. De kan ha åsikter om vem de vill bo med vilket rätten kan ta hänsyn till. Det är viktigt att veta att varje vårdnadstvist är unik. Utslaget i ett liknande fall betyder inte att man får samma utslag i sin egen vårdnadstvist. Domstolen fattar alltid sina beslut med fokus på barnens bästa.

Förhoppningsvis kommer föräldrarna att kunna umgås på ett hyfsat sätt när situationen kräver det i framtiden. Det kan handla om framtida kalas, student och bröllop för barnet. Att glömma gammalt groll i en vårdnadstvist kan vara svårt, men för barnets skull kanske man kan umgås en kväll.